صفحه اصلي > ورزش و جوانان > کناربابایی روستایی فوتبال دوست وفوتبال خیز

کناربابایی روستایی فوتبال دوست وفوتبال خیز


5-05-1394, 11:50. نويسنده: admin

تیم دخانیات وابسته به دوخانواده سپاس وانبارکی بود که اینها زندگیشان رافدای فوتبال نمودند.درتلخی ها و شیرینی ها بار و یاور هم بودند.رفاقت بین این دو خانواده موج می زد بطوری که حتی تمام شب ها در کنارهم بودند.

یک زمانی جوانان  روستاهای بازویی،حیدری وجمالی همه درتیمی  به نام دخانیات بازی می کردند و احتمال جدایی بازیکنان (تیم شاهین کنونی ) روستای بازویی  از تیم دخانیات وجود داشت .
در این رابطه جلسه ای برگزارکردیم تا راه کار استحکام تیم پرطرفدار و ریشه ای دخانیات در محموداحمدی حفظ گردد.لذا کم کم چهره هایی نوجوان و جوان را وارد سیستم این تیم نمودیم و فرصت رابه آنان دادیم تا بتوانند خود را وارد این عرصه نمایند.از جمله چهرهایی که بعضی هاشون بعدها ارکان تیم شدند : سلبمان پیراسته ،اصغرانبارکی ، علی آزمون ، خدارحم حیدری ، حسین نوشادی و ... بودند که آنها را کم کم  معرفی و وارد میدان کردیم .باورکنید اگر این جوانان قدرخودشان رامی دانستند الان دریک تیم خوب توپ می زدند.
تیم دخانیات وابسته به دو خانواده سپاس وانبارکی بود که این ها زندگیشان رافدای فوتبال نمودند. درتلخی ها وشیرینی ها بار و یاور هم بودند. رفاقت در بین این دوخانواده موج می زد بطوری که تمام شب ها درکنار هم بودند.از دیگر خانواده هایی که ما را تنها نگذاشتند  می توان از خانواده های نوشادی نام برد .

 

تصاویر قدیمی تیم فوتبال دخانیات محموداحمدی(1)

 

سال 1372سال پراز فراز و نشیب را طی نمودیم . انتقال بازیکنان به تیم های اهرم وشاهین بازویی دردستورکار مخالفان قرارگرفت که باکار ریشه ای که انجام داده بودیم تیم راحفظ کردیم و در جام حذفی تنگستان پس از حذف اکثر تیم ها درضربات پنالتی مغلوب تیم صاحب نام  پاس اهرم شدیم که البته آن بازی را داور ناجوانمردانه به پنالتی کشاند.
اوج واقتدار تیم دخانیات درهمان سال وابسته به بازیکنانی مثل غلام جمالی ، نصرالله اسماعیلی ،حسین سپاس ، نعمت سپاس ، ماشاله انبارکی ،حسین انبارکی ،احمدنوشادی ، نوشادنوشادی ، سلیمان پیراسته والله بخش جمالی شد.

 

 

تصاویر قدیمی تیم فوتبال دخانیات محموداحمدی(1)

با پایان یافتن جام حذفی و تزریق چندبازیکن جوان مثل علی آزمون ، مرتضی داوری و تکیه بربازیکنان باتعصب قدیمی هرساله روستاها به مقام اول ودر شهرستان تاپای فینال می رسیدیم .

 

تصاویر قدیمی تیم فوتبال دخانیات محموداحمدی(1)

در پایان باید یاد کنم ازبازیکنان فقیدمان مثل مرحوم سرکاری ، مرحوم گلکاری . همچنین مربیان نعمت اله سبحانی ، رضاانبارکی و لیدرهای تیم مثل اسماعیل بهرامیان ،حسین جمالی زاده  که مارا در سرما و گرما یاری رساندند.
باسپاس
ماشاله انبارکی

بازگشت