صفحه اصلي > فرهنگی و اجتماعی > گزارش تصویری از برپایی نماز شکر در دبستان قائم بازویی

گزارش تصویری از برپایی نماز شکر در دبستان قائم بازویی


2-07-1394, 12:53. نويسنده: admin

دانش آموزان  مدرسه قائم بازویی بمناسبت آغاز سال جدید تحصیلی نماز شکر برپا نمودند.

گزارش تصویری از برپایی نماز شکر در دبستان قائم بازویی

 

گزارش تصویری از برپایی نماز شکر در دبستان قائم بازویی

 

گزارش تصویری از برپایی نماز شکر در دبستان قائم بازویی

 

گزارش تصویری از برپایی نماز شکر در دبستان قائم بازویی

 

گزارش تصویری از برپایی نماز شکر در دبستان قائم بازویی

 

گزارش تصویری از برپایی نماز شکر در دبستان قائم بازویی

 

گزارش تصویری از برپایی نماز شکر در دبستان قائم بازویی

 

گزارش تصویری از برپایی نماز شکر در دبستان قائم بازویی

 

گزارش تصویری از برپایی نماز شکر در دبستان قائم بازویی

 

گزارش تصویری از برپایی نماز شکر در دبستان قائم بازویی

 


بازگشت