صفحه اصلي > فرهنگی و اجتماعی > گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری


1-07-1394, 19:27. نويسنده: admin

دعای عرفه عصر امروز با حضور مردم روستای منصوری جنوبی و کناری در جوار مزار شهدا روستای کناری برپا شد.

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

 

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

 

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

 

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

 

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

 

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

 

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

 

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

 

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

 

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

 

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

 

گزارش تصویری از برپایی دعای عرفه در جوار شهدای روستای کناری

 


بازگشت