صفحه اصلي > فرهنگی و اجتماعی > نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد


3-07-1394, 22:54. نويسنده: admin

نمایشگاه هفته دفاع مقدس  با همکاری شوراهای اسلامی،کانون های فرهنگی و پایگاه مقاومت های روستایی در مسجد امام حسن مجتبی روستای جمالی برپا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کناربابایی ،نمایشگاه هفته دفاع مقدس با همکاری کانونهای فرهنگی امام حسین(ع) بازویی ودلیران تنگستان جمالی وپایگاههای مقاومت شهیدحمید بهزادی وابولفضل العباس(ع) محمود احمدی وشورای اسلامی روستاهای کناربابایی ،جمالی ،حیدری وبازویی در مسجد امام حسن مجتبی روستای جمالی برپا شد.

این نمایشگاه در تاریخ 2 مهر94 بمناسبت هفته دفاع مقدس برپا و توسط مادر  شهید حمید بهزادی افتتاح گردید.

مدت زمان این نمایشگاه تا پایان هفته دفاع مقدس بوده و بازدید آن برای عموم آزاد می باشد.

این نمایشگاه  در فضایی بیش از 50 متر و شامل شش غرفه میباشد.

برگزاری غرفه حجاب ،وصیت نامه شهید یزدانپناه وشهید جمالی ،شهیدانبارکی ، اسامی رزمندگان پایگاه ابولفضل العباس محمود احمدی و عکسهای رزمندگان زمان جنگ روستا از موارد جالب این نمایشگاه است.

مشروح برنامه ها و اقدامات انجام شده به شرح  زیر می باشد:

عکسهای زمان جنگ توسط  کانون فرهنگی دلیران تنگستان  

وصیت نامه شهید بهزادی و اسامی رزمندگان روستای بازویی توسط پایگاه شهید حمید بهزادی

سه غرفه حجاب و عکسهای رزمندگان زمان جنگ روستای بازویی وغرفه محصولات فرهنگی و میز وسط نمایشگاه توسط کانون فرهنگی امام حسین بازویی

مدیریت این نمایشگاه نیز به عهده کانون فرهنگی امام حسین بازوبی میباشد.

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 

نمایشگاه هفته دفاع مقدس روستای جمالی افتتاح شد

 


بازگشت